Detta är jag

Jag, Kirsten Bronsveld-Rustenburg (1977) är gift med Arjan. Tillsammans har vi tre barn (David, Lars och Meike). Vi bor sedan 2005 i Dalarna, Sverige.
Efter gymnasiet gick jag lärarutbildningen i engelska. Jag jobbade ett antal år med stor glädje på en specialskola för hörselskadade och döva ungdomar samt elever inom autistspektrumet. Jag utbildade mig till specialpedagog under tiden. I Sverige började jag arbeta som engelsklärare och senare, när mina diplom hade validerats, som specialpedagog och biträdande rektor på en högstadieskola i Ludvika Kommun.

Året 2012 fick jag TEN (Toxisk Epidermal Nekrolys), en livshotande allergisk reaktion mot ett läkemedel. På bara några dagar tappade jag 65% av min hud. Jag var tvungen att hantera ett antal medicinska och psykiska trauman och en inre tornado utvecklade sig. Under tio år försökte jag bearbeta mina trauman vilket orsakade till mycket rädsla och sorg. När jag bröt fotleden under en semester visade sig detta vara ett viktigt ögonblick i min traumabearbetning. Plötsligt lyckades jag sätta ord på mina erfarenheter och kunde skriva ner dem. Dokumentet blev ett manuskript, manuskriptet en bok och den Nederländska versionen släpps fredagen den 17 november!

Följ mig gärna på Facebook eller Instagram!