Det är TEN

TEN – Toxisk epidermal nekrolys (eller Lyells syndrom) är ett sällsynt, livshotande hudtillstånd. Det kännetecknas av nekros (vävnadsdöd) av epidermis (hudlagret som är synligt på utsidan). Detta orsakar blåsor, från vilka patienten förlorar vätska och serum (den vätska som blir kvar när blodplasma får koagulera och koageln tas bort), och från vilka infektioner kan utvecklas. Munslemhinnan och ögonen påverkas också ofta. TEN orsakas nästan alltid av en individuell känslighet för ett läkemedel; en allvarlig läkemedelsreaktion.

I mitt fall var läkemedlet Tegretol den utlösande faktorn. Det visade sig att jag var extremt allergisk mot ämnet karbamazepin. Jag fick denna medicin utskriven för en bakteriell infektion i min ansiktsnerv.

TEN, Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och SJS-TEN är alla samma syndrom. SJS och SJS-TEN är de mildare varianterna av TEN. Det är en sjukdom som påverkar huden och slemhinnorna, där SJS drabbar mindre än 10 % av huden, SJS-TEN mellan 10 och 30 % och TEN mer än 30 %.

För mer information, besök webbplatsen Stevens-Johnson Syndrome Foundation eller/och webbplatsen Mayo Clinic.